Hana Třosová

Bio

Pracuje jako realitní makléř.

Po zkušenostech s dloholetou péčí o osobu blízkou ji zajímají témata týkající se sociální oblasti .

Navrhni úpravu