Výsledky dotazníku pro občany Rožnova

09. 10. 2018
Výsledky dotazníku pro občany Rožnova
Výsledky dotazníku pro občany Rožnova

Před několika měsíci jsme spustili Dotazník pro občany Rožnova, jehož výstupy nám dost pomohly při tvorbě našeho volebního programu. Nyní zveřejňujeme konečné výsledky.

U nás Pirátů je transparence - otevřenost jedním ze základních témat a proto naše první otázka v dotazníku snad ani nemohla být jiná než “Jak je Rožnov transparentní - otevřený občanovi?”
Z výsledku je patrné, že občané jsou celkem spokojení s otevřeností při jednání zastupitelstva. Nám se líbí přímé přenosy a videozáznamy z jednání zastupitelstva, které jsme mnohdy sledovali.
Nejméně jsou občané spokojení s jednáním rady a s otevřeností smluv včetně účetnictví městských firem. Sami s tímto stavem nejsme spokojeni a proto v našem volebním programu usilujeme o větší otevřenost jednání rady města a otevřené účetnictví zahrnující veřejné smlouvy městských firem.

Obrázek dotaznik referendum

Dále nás zajímal postoj místních k referendu v případě větších městských investic.
Přes 67% dotázaných odpovědělo u této otázky ano nebo rozhodně ano.
Myslíme si, že referendum by vyřešilo mnoho sporů o tom, co se má stavět. Dodnes se v Rožnově přetřásá jestli je nutné stavět nové kulturní centrum, přistavovat knihovnu nebo kupovat spolák. Do připravených investic již nechceme zasahovat, ale třeba v případě nákupu spoláku nebo stavby nové sportovní haly, by referendum mohlo rozhodnout směřování investic pro následujíci roky.
Zastupitelé nestojí nad občany a neměli by oproti nim být při rozhodování privilegováni. Jsme přesvědčeni, že občané jsou kompetentní činit v referendu stejná rozhodnutí jako jejich zastupitelé.
K tomu je ovšem potřeba, aby byl poskytnut prostor pro veřejnou diskusi. Město by mělo vystupovat nestranně a všem občanům doručit informace obsahující posudek podporovatelů i oponentů v rozhodované věci.

Obrázek dotaznik preference

Ve třetí části dotazníku jsme se ptali obyvatel, co je pro jejich budoucí život v Rožnově nejdůležitější.
Z výsledku jde jasně vidět, že pro místní obyvatele je do budoucnosti nejdůležítější čisté životní prostředí, následováno větší potřebou zeleně a zároveň chtějí více parkovacích míst. Také obnova sídlišť získala hodně pozitivních hlasů. Tady trošku tušíme, jak náročné a citlivé bude téma obnovy sídlišť, kdy na jedné straně budou chtít obyvatelé dostatek zeleně a na druhé straně dostatek parkovacích míst. Z tohoto důvodu je důležité, za pomoci místních, napřed naplánovat celkovou koncepci obnovy a vyvážit ji tak, ať jsou spokojeni milovníci zeleně i motoristé. Jako možné řešení vidíme také stavbu parkovacích domů se zelení na fasádě. Tady bychom byli rádi, když se zapojí do konzultací co nejvíce občanů.
U stále diskutované stavby kulturního centra převažuje názor, že je potřebná.
Jako nejméně důležité byly v dotazníku označeny rekonstrukce náměstí Míru a stavba nové sportovní haly. Tu sportovní halu má v programu hodně stran a myslíme si, že u této větší investice bude referendum občanů velmi potřebné.
O dalších výsledcích dotazníku si můžete udělat obrázek na přiložené grafice.


Autor článku

Libor AdámekLibor Adamek

Libor Adámek

46 let
zastupitel města Rožnov p.R.
1. místopředseda Pirátů MS ValMez
prodejce kancelářské techniky

+420 604 791 192
libor.adamek@pirati.cz

Navrhni úpravu