Výběrové řízení do komisí Rožnova p.R. za Piráty

Výběrové řízení do komisí Rožnova p.R. za Piráty
Výběrové řízení do komisí Rožnova p.R. za Piráty

Na základě volebního výsledku Pirátů v Rožnově p.R. a nabídky Rady města Rožnov p.R. budou Piráti nominovat členy do jednotlivých komisí. Do každé komise lze za Piráty nominovat jednoho člena.

V souladu s pirátskými principy vyhlašujeme výběrové řízení na jejich obsazení. Výběrové řízení je otevřeno nejen členům Pirátské strany, ale i jejím sympatizantům.

Přihlášky zájemců jsou přijímány na mailu předsedkyně MS ValMez lucie.malikova@pirati.cz a to nejpozději do pátku 23. listopadu 2018 včetně. V přihlášce uveďte kontaktní údaje, svůj stručný životopis a odůvodnění Vaší motivace, zejména se zaměřením na odbornost a zkušenosti do příslušné komise.
V případě kladného přijetí přihlášky budete pozváni ke krátkému rozhovoru dne 24.11. (sobota) cca. v 18:00 hod. (místo bude ještě upřesněno).

Seznam komisí:

 • Komise bytová Spolupráce při kontrole využití bytového fondu v souladu s koncepcí bydlení a nájemními smlouvami. Nastavení systému práce s rizikovými nájemníky.
 • Komise energetická Spolupráce na energetické koncepci města.
 • Komise kulturní Spolupráce při tvorbě Kulturní strategii města, analýza systému financování kultury, příp. návrh opatření.
 • Komise “Paměti města” (RMT) Činnost redakční rady rožnovských malých tisků, spolupráce na přípravě kamenů paměti, metodických listů pro učitele, při pojmenování ulic a při přípravě vzpomínkových akcí významných výročí.
 • Komise prevence kriminality Zavedení kampaní nejen dopravní bezpečnosti ve městě. Spolupráce s BESIPEM.
 • Komise “Rada seniorů” Koncepce města přátelského seniorům (aktualizace, vytipování několika opatření k realizaci), připomínkování projektů veřejného prostoru či dopravy z pohledu života seniorů.
 • Komise sociální Zúžení rozvojových priorit komunitního plánování, spolupráce se Zlínským krajem při tvorbě nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, dotvoření metodiky rozdělování finančních prostředků.
 • Komise stavební Zapojení do příprav nového územního plánu, spolupráce s koordinátorem Plánu udržitelné mobility, připomínkování investičních záměrů města.
 • Komise pro školství Škola pro 21. století (větší důraz na obsah vzdělávání a moderní trendy) - rozvoj kritického myšlení, moderní dějiny, finanční gramotnost, informační gramotnost, návrhy na pilotní zavádění alternativních přístupů ve výchově a vzdělávání.
 • Komise sportovní Spolupráce na sportovní infrastruktuře – dlouhodobém plánu investic do sportovních staveb.
 • Komise životního prostředí Návrh a spolupráce na vytvoření Adaptační strategii na změnu klimatu.
 • Komise “Zdravého města a MA 21” Spolupráce při vytváření Adaptační strategie na změnu klimatu ve spolupráci s komisí životního prostředí, spolupráce s energetickou komisí v oblasti snižování emisí, návrh na implementaci osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji.

Autor článku

Libor AdámekLibor Adamek

Libor Adámek

46 let
zastupitel města Rožnov p.R.
1. místopředseda Pirátů MS ValMez
prodejce kancelářské techniky

+420 604 791 192
libor.adamek@pirati.cz

Navrhni úpravu