Světelné znečištění

15. 03. 2018
Světelné znečištění
Světelné znečištění

Téma světelného znečištění vyvolává u lidí řadu reakcí, od úsměvných až po pobouřené. Vždyť je na světě plno závažnějších problémů - chudoba, migrace, přelidnění některých částí světa a z toho pramenící nedostatek potravin, znečištění oceánů, tání ledovců, vymírání některých živočišných či rostlinných druhů atd. Jako banálním problémem se proti tomu zdá noční obloha bez hvězd, nepřetržitě osvětlená města a komunikace, zmatená zvířata, spánkové poruchy a zvýšené riziko rakovinotvorných nádorů. Ale na rozdíl od jiných problémů je světelné znečištění mnohem snadněji řešitelné a při rekonstrukci osvětlení lze zvolit lepší, moderní světla, která budou svítit jen tam, kam mají a nebudou negativně zatěžovat okolní prostředí.

Vláda nedávno schválila v pořadí druhý materiál z dílny MŽP, který má přispět ke zmírnění tzv. světelného znečištění v ČR. První dokument pro vládu problematiku komplexně popsal, nyní přichází materiál s konkrétními rezortními úkoly i termíny jejich plnění.

Světelné znečištění pochází v podstatě ze tří zdrojů:

  • Svítí se zbytečně moc, to znamená bez úpravy silné intenzity v čase, kdy lidé spí.
  • Používáme lampy s nevhodným směrem světelného záření, které se rozlévá k nebi, do volné krajiny nebo do oken spících.
  • Používáme světlo s nevhodným zabarvením a intenzitou v nevhodnou dobu, zjednodušeně řečeno si ničíme zdraví užíváním telefonů a počítačů vyzařujících modrou složku světla v nočních hodinách.

V noci máme právo nebýt rušeni hlukem i světlem. Ministerstvo vnitra identifikovalo jako možnou kompetenci obcí regulovat světelné znečištění na svém území formou přestupku rušení nočního klidu. Ještě během tohoto roku se zavázalo zapracovat do svého “metodického doporučení k činnosti územních samosprávných celků” do pasáže upravující místní záležitosti veřejného pořádku informaci o možnosti posouzení některých způsobů obtěžování světlem jako rušení nočního klidu. A obce si pak případné světelné přestupky budou moci řešit samy.

Snažíme se držet krok s dobou, ale málokomu dochází, že si nočním surfováním po internetu na počítači nebo telefonu ničíme zdraví. A co potom naše děti, které usínají s telefonem v ruce? Víme například, že si můžeme na přístrojích zapnout funkci ,,nočního režimu/night shift”, které tlumí modré světlo? Ještě letos se proto Ministerstvo zdravotnictví zaměří na informační kampaň o škodlivosti modré složky světla na lidské zdraví, zejména na tzv. cirkadiální rytmy (biorytmy). Může docházet i k narušení spánkového rytmu, což se projevuje obtížným usínáním, u těžkých spánkových deprivací se dokonce mohou dostavit halucinace, paranoia nebo jiné psychické problémy. Opakované narušování temné fáze noci světlem zvyšuje významným způsobem riziko vzniku tzv. civilizačních chorob, jako jsou psychiatrická onemocnění včetně depresí, spánkové poruchy a poruchy paměti, kardiovaskulární nemoci, inzulínová rezistence nebo obezita a zejména různé formy karcinomů. Problematice světelného znečištění se proto nově na podnět MŽP začal zabývat i Národní ústav pro duševní zdraví.

Ministerstvo dopravy do konce roku zmapuje, jak osvětlené dálniční křižovatky, železniční tratě nebo seřaďovací nádraží emitují nadbytečné světlo, resp. způsobují světelné znečištění, a na základě toho navrhne opatření tak, aby se nově stavěné železniční uzly nebo výměna osvětlení na křižovatkách realizovaly vzhledem ke snížení světelného znečištění správně. Na základě analýz Centra dopravního výzkumu plánuje MD vyhodnotit, na kterých místech je světelná zátěž způsobená dopravní infrastrukturou nejzávažnější, a návazně navrhnout preventivní technická a organizační opatření.

Obce a města často používají nevhodné, příliš silné, ale přitom málo účinné osvětlení. Zbytečně tak podle odhadů prosvítíme až dvě miliardy korun ročně. Řešením by byla výměna starých lamp za nové. Nové moderní lampy mají v sobě spoustu ,,vychytávek” - dokážou nejen svítit dolů, mít správnou teplotu světla, ale také zhasínat, když v prostoru není pohyb, nebo nastavit řízení toho světla online. MPO spolu s MŽP proto chystají na výměny cílené dotační programy. Za peníze by obce mohly nakoupit nové lampy, které budou šetřit energii, životní prostředí i zdraví lidí.

Změn by se mohla dočkat i metodika pro posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Nově by posudkáři mohli pracovat i se světelným smogem. Ministerstvo životního prostředí, které má proces posuzování vlivů na životní prostředí na starosti, proto prověří možnost úpravy metodického pokynu pro posudkáře, tedy dle zákona autorizované osoby, zahrnující i vliv záměrů na přírodu světelným znečištěním. Kromě toho zadá MŽP výzkumný projekt řešící vliv světelného znečištění na druhy, společenstva a ekosystémy. Pro další rozhodování v omezování světelného znečištění ve vztahu k živé přírodě je totiž třeba mít k dispozici tzv. tvrdá data.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí


Autor článku

Libor AdámekLibor Adamek

Libor Adámek

46 let
zastupitel města Rožnov p.R.
1. místopředseda Pirátů MS ValMez
prodejce kancelářské techniky

+420 604 791 192
libor.adamek@pirati.cz

Navrhni úpravu