Hlídejte Zlínsko - postřehy ze semináře

18. 04. 2018
Hlídejte Zlínsko - postřehy ze semináře
Hlídejte Zlínsko - postřehy ze semináře

Před nedávnem se ve Zlíně v Institutu Tomáše Bati konala přednáška pořádaná organizacemi hlidacstatu.cz, frankbold.org a rekonstrukcestatu.cz. I Piráti Zlínského kraje měli svého posluchače v publiku. Přednáška byla dosti poučná a v praxi nám ukázala jak funguje aplikace Hlídač státu. V ní můžete najít různé provázanosti mezi firmami, městy, lobbisty i politiky.

Aplikace Hlídač státu je propojena s registrem smluv a automaticky skenuje všechny smlouvy a převádí je do elektronické podoby tak abyste mohli hledat i dle textu ve smlouvách. Chybné smlouvy pak označuje vykřičníkem. Ve detailních informacích o smlouvě můžete přejít na všechny smlouvy mezi danými subjekty nebo se můžete podívat s jakou firmou má daná instituce či obec nejvíce smluv apod. Dá se také hledat podrobně dle různých kritérií, podívat se na analýzy a reporty nebo si zadat aby vám chodily notifikace nových smluv u konkrétního IČ nebo osoby. Aplikace je provázaná s neziskovou organizací Frank Bold, která bezplatně pomáhá lidem při řešení právních záležitostí - jednoduše pokud se Vám nějaká smlouva nezdá a myslíte si, že je např. dotčená korupcí, tak stačí v aplikaci kliknout na jedno tlačítko “pomoc právníka” a vyplnit formulář. Organizace Frank Bold také významně přispěla k zavedení registru smluv.

Na semináři jsme řešili konkrétní příklady, zadávali jsme do aplikace pana Babiše či pana Čunka nebo jsme otevřeli velmi zajímavou kauzu Krajské nemocnice Tomáše Bati. Jde v ní o to, že nemocnice nakoupí léky, které jsou dražší o 20% než na internetu např. za 100 mio, nechá si od pojišťovny proplatit tuto částku a pak z farmaceutické firmy zpětně inkasuje vratkou např. 30 mio., kterou již nemocnice pojišťovně nevrátí. Nikdo neví co se s těmito penězi dále děje. Nevycházíme z konkrétního případu, uvedené částky a procenta jsou smyšlené a opíráme se jen o informace obdržené ze semináře. A víte jak na to přišel přednášející pan Michal Bláha, tvůrce aplikace hlidacstatu.cz? Nemocnice v některých případech zapomněla začernit ceny léků. A víte jak KNTB odpověděla na dotaz proč jsou léky předražené? Jednoduše - prý z farmaceutických firem zpětné dostává vratky, tudíž v důsledku léky předražené nejsou. Ale co na tento podvod řeknou pojišťovny? To se snad za nějakou dobu dozvíme ze soudních jednání. Proto aplikace vždy nahraje originální verzi smlouvy, kterou pak archivuje. Tím se zamezí tomu, že např. nemocnice zjistí, že zapomněla začernit ceny a smlouvu v registru smluv nahradí za již začerněnou. Nikdo by už neměl možnost zjistit tyto skutečnosti. Pozn.: V registru smluv se mohou začernit ceny jen v případě, když je ve smlouvě zakomponováno obchodní tajemství, což je např. u případu KNTB dosti zavádějící a dle mého názoru ve většině smluv v registru taktéž. Obchodní tajemství je velmi jasně definováno novým občanským zákoníkem § 504 a tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Důležité je, že musí být splněny všechny zmiňované charakteristiky obchodního tajemství současně !!!

Další dva lokální příklady fungování aplikace Hlídač státu. Můžete si např. zadat městskou firmu Komerční domy Rožnov, které zadaly zakázky různým společnostem. Z neznámých důvodu nejsou u několika zakázek vidět ceny a domníváme se, že u některých nebyly splněny zároveň všechny charakteristiky obchodního tajemství.

Lehce a přehledně také v aplikaci zjistíte, že např. firma Commodum několik let nazpět sponzorovala ODS, což je v jistém směru zajímavá informace…

V návaznosti na to nás Piráty potěšilo potvrzení Ústavního soudu, že firmy v majetku obcí a státu musí odpovídat na dotazy veřejnosti. Jen nás mrzí, že registr smluv a aplikace Hlídač státu nevznikl dříve, jelikož se už dávno mohlo v ČR odkrýt mnoho kauz, které jsou uspané už navždy.

Tímto nechceme nikoho napadat, jen na příkladech uvádíme jak funguje aplikace.

V aplikaci je spousta “vychytávek“ a funkcí. Autor pan Michal Bláha pracoval několik let na ministerstvu financí a aplikací tvoří již přes rok. Vývojáři stále přidávají nové funkce a snaží se propojit co nejvíce informací, firem, jmen, institucí apod.

Věřím v to, že se zvýšením transparentnosti ve všech státních zakázkách se časem přiblížíme mentalitou k severským státům, kde žijí lidé, kteří již od malička jsou vedeni k čestnému životu bez korupce. Je to jen v nás a na nás, v jakém prostředí budeme vychovávat naše potomky.


Autor článku

Zdeněk TřosZdenek Tros

Zdeněk Třos

36 let
2. místopředseda Pirátů MS ValMez
OSVČ, jednatel

+420 724 286 285
zdenek.tros@pirati.cz

Navrhni úpravu